Anna Kristina Jonsson

Födelsedatum:1895-04-29
Dödsdatum:1970-06-30
Gravsatt:1970-08-01
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 025

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se