Anna Kristina Jonsson

Torsåker

1895-04-29 Födelsedatum
1970-06-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1970-08-01

1 U 025

Torsåkers kyrkogård

Torsåkers församling

Sverige, Gävleborg

Torsåkers församling

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Torsåkers kyrkogård

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Gravsatta inom samma gravplats