Jonas Olov Jonsson

Födelsedatum:1891-01-17
Dödsdatum:1965-02-10
Gravsatt:1965-05-08
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 025

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se