Anna Lisa Pettersson

Födelsedatum:1921-06-15
Dödsdatum:2011-05-11
Gravsatt:2011-07-04
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 139

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se