Karl Stig Pettersson

Födelsedatum:1919-02-10
Dödsdatum:1985-02-11
Gravsatt:1985-05-18
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 139

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se