Axel Andersson

Födelsedatum:1904-05-25
Dödsdatum:1992-12-08
Gravsatt:1993-05-15
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 114

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se