Greta Maria Andersson

Födelsedatum:1908-04-26
Dödsdatum:1981-11-08
Gravsatt:1981-11-29
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 114

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se