Dina Kristina Samuelsson

Födelsedatum:1881-07-22
Dödsdatum:1976-12-14
Gravsatt:1977-07-03
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 042

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se