Henrik Samuelsson

Födelsedatum:1882-01-19
Dödsdatum:1966-12-15
Gravsatt:1967-02-26
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 042

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se