Elna Karolina Ekman

Födelsedatum:1917-04-21
Dödsdatum:2009-12-29
Gravsatt:2010-06-27
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se