Erik Harry Ingemar Ekman

Födelsedatum:1914-05-09
Dödsdatum:1995-05-16
Gravsatt:1995-07-07
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se