Elsa Hemgren

Födelsedatum:1914-09-24
Dödsdatum:1992-03-10
Gravsatt:1992-05-16
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 138

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se