John Einar Hemgren

Födelsedatum:1913-09-27
Dödsdatum:1984-07-18
Gravsatt:1984-08-29
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 138

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se