Elsa Kerstin Johanna Blomqvist

Födelsedatum:1924-01-08
Dödsdatum:2015-08-21
Gravsatt:2015-10-29
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se