Sigfrid Natanael Blomqvist

Födelsedatum:1919-11-26
Dödsdatum:1999-03-06
Gravsatt:1999-05-29
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se