Erik Allan Pettersson

Födelsedatum:1926-01-22
Dödsdatum:1978-12-24
Gravsatt:1979-05-12
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 041A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se