Gunnie Irene Pettersson

Födelsedatum:1921-07-01
Dödsdatum:1966-11-28
Gravsatt:1966-12-11
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 041A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se