Erik Gustaf Gösta Klang

Födelsedatum:1909-01-03
Dödsdatum:1978-10-07
Gravsatt:1978-11-18
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 131

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se