Margit Birgitta Sandin

Födelsedatum:1917-10-08
Dödsdatum:2002-01-20
Gravsatt:2002-04-02
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 131

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se