Erik Harry Jonsson

Födelsedatum:1911-02-02
Dödsdatum:1986-01-27
Gravsatt:1986-05-24
Ort:Dorotea
Område: U
Gravnummer:1 U 171

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se