Getrud Lovisa Jonsson

Födelsedatum:1915-08-06
Dödsdatum:1989-08-04
Gravsatt:1989-10-06
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 171

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se