Esa Tapani Kala

Födelsedatum:1956-10-27
Dödsdatum:2020-12-30
Gravsatt:2021-02-04
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 273

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se