Raili Marjatta Kala

Födelsedatum:1933-11-05
Dödsdatum:2023-01-19
Gravsatt:2023-02-24
Område: U
Gravnummer:1 U 273

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se