Ester Maria Osmund

Födelsedatum:1923-03-28
Dödsdatum:2015-11-09
Gravsatt:2016-05-08
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 254

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se