Gustav Helmer Osmund

Födelsedatum:1925-05-07
Dödsdatum:2005-06-10
Gravsatt:2005-06-20
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 254

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se