Göte Birger Pålman

Födelsedatum:1916-12-01
Dödsdatum:1994-03-19
Gravsatt:1994-05-28
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 188

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se