Hulda Birgitta Pålman

Födelsedatum:1919-07-12
Dödsdatum:1990-07-06
Gravsatt:1990-08-31
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 188

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se