Hilda Josefina Persson

Födelsedatum:1897-05-01
Dödsdatum:1961-12-11
Gravsatt:1962-01-05
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 009

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se