John Persson

Födelsedatum:1894-03-18
Dödsdatum:1977-12-24
Gravsatt:1978-05-27
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 009

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se