Hjördis Marianne Andersson

Födelsedatum:1931-04-30
Dödsdatum:2017-02-23
Gravsatt:2017-05-08
Ort:TORSÅKER
Område: U
Gravnummer:1 U 132

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se