Sven Gunnar Andersson

Födelsedatum:1926-01-01
Dödsdatum:1989-12-10
Gravsatt:1990-03-30
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 132

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se