Inez Elin Juhlin

Födelsedatum:1922-12-21
Dödsdatum:2012-03-11
Gravsatt:2012-04-27
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 252

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se