Nils Erik Juhlin

Födelsedatum:1916-06-01
Dödsdatum:1999-06-04
Gravsatt:1999-08-21
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 252

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se