Johan Edvin Huld

Födelsedatum:1916-03-11
Dödsdatum:1974-12-13
Gravsatt:1975-01-18
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 075

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se