Sonja Maria Josefi Huld

Födelsedatum:1920-09-16
Dödsdatum:1993-12-22
Gravsatt:1994-05-28
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 075

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se