Karin Vilhelmina Jonsson

Födelsedatum:1928-12-15
Dödsdatum:2004-02-12
Gravsatt:2004-06-23
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 267

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se