Yngve Karl Edvin Jonsson

Födelsedatum:1925-02-27
Dödsdatum:2021-04-27
Gravsatt:2021-09-08
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 267

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se