Karl Einar Hemlin

Födelsedatum:1936-02-17
Dödsdatum:1958-10-18
Gravsatt:1958-10-30
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 004

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se