Karl Gustav B. Hemlin

Födelsedatum:1899-08-27
Dödsdatum:1966-05-20
Gravsatt:1966-06-11
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 004

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se