Karl Gunnar Kvist

Förre vägh.förm. | Torsåker

1905-01-02 Födelsedatum
1980-07-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1980-10-04

1 U 071

Torsåkers kyrkogård

Torsåkers församling

Sverige, Gävleborg

Torsåkers församling

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Torsåkers kyrkogård

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Gravsatta inom samma gravplats