Rut Viktoria Kvist

Födelsedatum:1905-03-22
Dödsdatum:1989-05-24
Gravsatt:1989-07-22
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 071

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se