Karl Gusaf Valfrid Karlsson

Födelsedatum:1909-02-07
Dödsdatum:1989-02-12
Gravsatt:1989-05-20
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 165

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se