Ragnhild Karlsson

Födelsedatum:1917-02-14
Dödsdatum:1991-07-17
Gravsatt:1991-08-30
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 165

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se