Kristina Hansson

Födelsedatum:1892-02-24
Dödsdatum:1956-09-26
Gravsatt:1956-10-27
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 001

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se