Per Hansson

Födelsedatum:1893-04-15
Dödsdatum:1965-11-29
Gravsatt:1966-05-14
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 001

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se