Lars Vilhelm Roxström

Födelsedatum:1920-01-02
Dödsdatum:2014-07-15
Gravsatt:2014-09-19
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 276

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se