Saima Rangvi Margareta Roxström

Födelsedatum:1925-06-12
Dödsdatum:2011-05-14
Gravsatt:2011-06-11
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 276

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se