Linnea Cecilia Karlsson

Födelsedatum:1906-02-22
Dödsdatum:1976-12-01
Gravsatt:1977-05-31
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 010

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se