Sven Elov Karlsson

Födelsedatum:1883-01-27
Dödsdatum:1962-01-18
Gravsatt:1962-02-03
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 010

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se