Olov Algot Olsson

Födelsedatum:1917-12-26
Dödsdatum:2000-02-21
Gravsatt:2000-04-20
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 111B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se