Tora Elisabet Olsson

Födelsedatum:1909-09-25
Dödsdatum:1993-09-25
Gravsatt:1993-10-15
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 111B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se